Projektas finansuojamas (3000,00 Eur) Lietuvos kultūros tarybos pagal kultūros programą „Kilnojamųjų kultūros vertybių prieinamumo vartotojams (lankytojams) didinimo projektai“ I veiklos „Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo projektai“. Projekto tikslas – suformuoti Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijų atnaujinimą, kuris pabrėžtų muziejaus aktyvią veiklą nuolatos papildant esamas ir kuriamas ekspozicijas.

Šis projektas susideda iš trijų dedamųjų, nes juo siekiama diferencijuoti lankytojų srautus, t.y. sudominti juos bendra muziejaus ekspozicija, o ne tik konkrečiu objektu. Labai svarbu, kad lankytojai matytų muziejaus veiklos intensyvumą, kuri neapsiriboja vien tik naujų ekspozicijų įrengimu, tačiau ir jų atnaujinimu. Būtent dėl šios priežasties nuspręsta papildyti miestelyje bei Suvalkijos sektoriuje esančias ekspozicijas bei rinkti eksponatus Mažosios Lietuvos Vabalų sodybai.