Lietuvos liaudies buities muziejaus fondai vėl praturtėjo naujais eksponatais. Praeitą ketvirtį į muziejaus fondus priimti net 343 daiktai: į pagrindinį fondą – 119, o į pagalbinį fondą – 224. Visi jie – dovanoti. Daugiausia papildytos M (Menas), AP (Amatai, pramonė), N (Negatyvai), B (Baldai) temos.

Įgyta skaitmeninių vaizdų, kurie atspindi Balžekų ir Šlepečių šeimų gyvenimą tarpukario Lietuvoje, o vėliau emigracijoje JAV. Vaizdai bus eksponuojami emigracijai skirtoje parodoje Muziejaus miestelyje.

Didelis grėblių galvų ruošinių rinkinys iš Stankaičių kaimo (Šilutės r.) bus eksponuojamas naujoje šį amatą iliustruojančioje ekspozicijoje Aukštaitijos sektoriaus Mičiūnų sodyboje.

Buvo įgyta tautodailininko Zigmo Janušaičio (1926–2003) drožtų žaislų – medinių paukštelių. Jie bus eksponuojami Dzūkijos sektoriaus Zervynų sodyboje. Muziejus taip pat įsigijo Kalėdų eglutės žaisliukų, kurie pagaminti XX a. 6–7 deš. SSRS.

Įgytas įdomus fotografijų rinkinys atskleidžia tarpukario Lietuvos valdininko kasdienybę, laisvalaikį.

LLBM fondus papildė XX a. pradžios medinė lentelė su namo numeriu, kirilica užrašyta savininko pavarde ir nupieštu kibiru, Didžiosios Britanijos įmonės „Richmond&Chandler“ akselinė pjaustyklė bei retas prietaisas iš karto dviem sūriams arba sumaltoms linų sėmenims spausti, pagaminti XX a. I pusėje.

 

Parengė Rinkinių skyriaus vedėja-vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė-Vaškevičienė

Prietaisas dviem sūriams arba sumaltoms linų sėmenims spausti. Rimgaudo Žaltausko nuotrauka.