Rugpjūčio pabaigoje Lietuvos liaudies buities muziejuje vykusios veiklos – išskirtinės: kartu dirbo, mokėsi ir dalinosi patirtimi dviejų muziejaus vykdomų projektų dalyviai, kuriuos vienija ta pati meilė tradicinei architektūrai ir medžio darbams.

Muziejus turi didžiausią tradicinės architektūros pastatų kolekciją šalyje. Čia ne vienerius metus rengiami praktiniai mokymai Lietuvos meistrams. Šiuo metu medinio paveldo specialistai ir entuziastai mokosi senovinio svirno perkėlimo ir statymo paslapčių. Daugiau apie medinės architektūros paveldą skaitykite ČIA

Šią vasarą muziejuje tęsiamas bendradarbiavimas su tarptautine organizacija European Heritage Volunteers. Ši organizacija su paveldu susijusioje savanoriškoje veikloje dalyvauja jau daugiau nei dvidešimt metų. Jos tikslas – sukurti ryšius tarp paveldo ir savanorystės ir susieti šias dvi sritis per praktinius projektus ir edukacinę veiklą. Savanoriai mokomi išsaugojimo ir restauravimo praktikos ir metodų, taip pat organizuojamos edukacijos, stovyklos ir kita veikla, kuria siekiama šviesti dalyvius ir gilinti žinias kultūros ir gamtos paveldo srityje. Nors Europos paveldo savanorių vykdomų projektų temos ir užduotys yra labai įvairios, bet visi jie turi bendrą tikslą – derinti paveldo išsaugojimą su savanoriška veikla.

Jau antrą kartą šios organizacijos savanoriai vadovaujami muziejaus Kultūros paveldo specialistų muziejuje tveria pusgulstines tvoras, skaldo stogų malksnas, taip pat atlieka kitus medžio darbus. Savanoriai iš JAV, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos ir Australijos Lietuvos meistrams pristatė savo šalių medinio paveldo tradicijas ir iššūkius, su kuriais tenka susidurti stengiantis išsaugoti medinius statinius. Savanorių atlikti darbai – prasmingas indėlis puoselėjant muziejaus lauko ekspozicijas.

Muziejuje vyko bendri European Heritage volunteers savanorių ir projekto „Dialogo ir sąmoningumo skatinimas“ praktinių mokymų dalyvių darbai statant pervežtą aukštaitišką svirnelį. Buvo tvarkomi ir restauruojami svirno sienojai, suręstos pirmosios sienos. Pasidalinta ir apsikeista žiniomis bei patirtimi tarp su medinio paveldo išsaugojimų susijusių specialistų, savanorių, mėgėjų ir praktikų.

 

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.