Konferencijos – susitikimo tema „Šeimos istorija – istorija šeimai. Pristatymas ir lankytojų dalyvavimas“, dalyvavo 75 asmenys (14 atstovų iš 5 ES šalių ir 61 muziejininkas, edukatorius iš 14 Lietuvos muziejų). Projektas įgyvendintas Muziejų metų programos rėmuose, (12 000 Lt) finansuotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Muziejinės veiklos projektų dalinio finansavimo lėšomis bei 6-jo LLOAM susitikimo – konferencijos dalyvių mokesčio lėšomis. Konferencijos metu perskaityta 16 pranešimų, pristatyta Muziejų metų programa, edukacinės programos šeimai, naujausi edukaciniai projektai, pranešimai apie šeimos šventes, oganizuojamas muziejuose. Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojai parengė ir konferencijos metu perskaitė 7 pranešimus. Projekto įgyvendinimas užtikrino LLOAM veiklos tęstinumą, sustiprino Lietuvos muziejų po atviru dangumi ryšius su analogiškų muziejų bendruomene Europos šalyse, pristatė ir papildė muziejų sociokultūrinę misiją šiuolaikinėje visuomenėje bei pasitarnavo sklaidai tiek šalyje, tiek užsienyje ir sudarė prielaidas tolesniam muziejų bendradarbiavimui.