Spalio 3–9 dienomis Lietuvos liaudies buities muziejaus darbuotojai – Pijus Lazauskas ir Milda Šemeklytė buvo komandiruotėje Taline, kur viešėjo Estijos muziejuje po atviru dangumi (Eesti Vabaõhumuuseum). Šis vizitas – tai Nordplus Adult programos finansuojamo tarptautinio mobilumo projekto „Teaching multicultural history in museums“ (liet. Daugiakultūrės istorijos mokymas muziejuose) (NPAD-2023/10292) dalis. Šiuo projektu siekiama keistis patirtimi ir kelti darbuotojų kvalifikaciją pristatant tautines ir religines mažumas muziejuose; apsvarstant migracijos reikšmę ir įsigilinant į tautinių ir religinių mažumų poreikius gerinti joms skirtas veiklas muziejuose/organizacijose; ir platesniame kontekste, mokytis tolerancijos, skatinti įtrauktį bei plėtoti dialogą su minėtomis mažumų grupėmis.

Per savaitę laiko pavyko susipažinti su visomis Eesti Vabaõhumuuseum muziejaus ekspozicijomis, iš arti pažinti edukacines programas ir sudalyvauti muziejaus organizuojamoje svogūnų ir žuvies šventėje, skirtoje sentikių religinės grupės ir Setu etninės bendruomenės veikloms aktualizuoti. Be veiklų muziejuje aplankytas Ukrainiečių kultūros centras įsikūręs Talino tvirtovės prieigose, bendrauta su centro vadovu Anatoly Lyutyuk, lankytasi ir moderniame Okupacijų ir laisvės muziejuje.

Kiti projekto vizitai ir susitikimai numatomi Lietuvos liaudies buities muziejuje ir Jamtli Foundation muziejuje bei mokymų centre Östersundo mieste 2024 m. pavasarį.

Lietuvos liaudies buities muziejuje bendradarbiauja su etninių mažumų atstovais organizuojant renginius, suteikiant erdves muziejuje. Tikimasi, kad projektas suteiks patirties ir naudingų žinių, kurios padės tobulinti atitinkamas muziejaus ekspozicijas ir suteiks pradžią kasmetinei tautinių ir religinių mažumų dienai muziejuje.

Projektą finansuoja Norplus Adult.