Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji bibliotekoje kovo mėnesį veikia paroda „Reti spaudiniai iš Lietuvos liaudies buities muziejaus bibliotekos“. LLBM biblioteka įkurta kartu su muziejumi – 1966 m. Joje kaupiami etnologijos, istorijos, architektūros, muziejininkystės, meno ir kitų sričių leidiniai. Dalis spaudinių (1460 vnt.) – reti, išleisti iki 1940 m. Jie dovanoti, pirkti iš kolekcininkų arba įgyti knygynuose-antikvariatuose. Knygos dažniausiai puošnios, odos viršeliais, su paliktais savininkų įrašais, lapeliais ir pan. Pats seniausias bibliotekoje saugomas leidinys – žodynas, išleistas XVII amžiuje.

Parodoje eksponuojama chemijos mokslų srities disertacija, parašyta lotynų kalba 1765 m. Upsalos universitete, Švedijoje, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės statuto I dalis, išleista rusų kalba Sankt Peterburge 1811 m., Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“, išleista Vilniuje 1848 m. Įdomu, jog šios knygos tituliniame puslapyje yra mėlynos spalvos Konstantino Kuprio knygyno, greičiausiai veikusio Skapiškyje, antspaudas. Kunigas K. Kuprys-Kuprevičius (1874–1947) pasižymėjo tvirtu būdu ir ypatinga erudicija, rėmė gabių parapijos vaikų mokslus, kaupė senienas, archeologinius radinius.

 

Rinkinių skyriaus vedėja-vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė-Vaškevičienė

Atvirukas, vaizduojantis skaitančią porą. Iš LLBM fondų