Šv. Velykų proga pristatome praėjusių metų parodos „Medinės Prisikėlusio Kristaus skulptūros iš Lietuvos bažnyčių: stilių ir raiškos kaita“ pagrindu parengtą virtualią parodą, kurios peržiūra yra puiki proga pamatyti įdomiausias medines Prisikėlusio Kristaus skulptūras, jas palyginti ir giliau suvokti šį vertingą kultūrinį ir religinį palikimą. Nemačiusiems parodos, tai bus tikras atradimas, o mačiusieji galės prisiminti ir detaliau apžiūrėti kiekvieną kūrinį.

Paroda buvo dalinai finansuota Lietuvos kultūros tarybos, o virtuali paroda parengta kaip  įgyvendinto projekto dalis.

Parodą parengė: menotyrininkės Ina Dringelytė (LLBM), dr. Asta Giniūnienė (LKTI, KPC), istorikė, ekspertė Svetlana Poligienė (KPC) ir architektė Neringa Norvaišaitė (LLBM).
Nuotraukos Rimgaudo Žaltausko.
Parodos maketas Gyčio Banio.