Spalio mėnesį ponia Teresė Valečkienė muziejui padovanojo kraičio skrynią su 1872 metų data. Nuoširdžiai dėkojame už dovaną ir kviečiame susipažinti su ypatinga šio eksponato istorija.

Ši skrynia priklausė Petronėlei Bagdanavičiūtei (1916–1941) iš Sintautų valsčiuje buvusio Užpjaunių kaimo. Mergina 1938 m. ištekėjo už Pijaus Jurgio Palukaičio ir persikraustė į vyro ūkį to paties valsčiaus Kasikėnų kaime, atsiveždama ir audinių, rankdarbių prikrautą kraičio skrynią. Šeima susilaukė 2 vaikų, puikiai sutarė, tačiau po kelerių santuokos metų Petronėlė mirė nuo nepagydomos ligos.

P. J. Palukaitis po kurio laiko vedė Petronėlės seserį Antaniną. Šioje santuokoje gimė dar 6 vaikai. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, artėjant frontui, šeima slapstėsi ir, į Petronėlės kraičio skrynią sudėję dalį brangiausių daiktų, ją užkasė. Sodybą subombardavo ir sudegino. Praūžus karui, skrynią išsikasė atgal, tačiau ji buvo labai sudrėkusi ir apipelijusi.

1951 m. Palukaičiai su vaikais ir tik gimusiu 6 mėnesių kūdikiu ištremiami į Sibirą, Krasnojarsko kraštą. Skrynią su daiktais leido pasiimti. 1957 m. šeima grįžo į Lietuvą. Kraitinį baldą parsivežė, tačiau tremtyje mirė kūdikis, o vienuolikmetė dukrytė buvo nušauta… Senąją skrynią, o kartu ir prisiminimus išsaugojo Palukaičių dukros Danutė ir Teresė.

Rinkinių skyriaus vedėja-vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė-Vaškevičienė