Rugsėjo 20 dieną į Lietuvos liaudies buities muziejaus fondus buvo gauti 26 eksponatai: 19 eksponatų į pagrindinį fondą ir 7 eksponatai į pagalbinį fondą. Visi daiktai dovanoti.

Muziejus įgijo XX a. I pusėje Vokietijoje, „Amazone“ įmonėje pagamintą sėjamąją mašiną su išlikusia knygele-vadovu. Ji bus eksponuojama rengiamoje Mažosios Lietuvos ekspozicijoje, Vabalų sodyboje.

Įgyta tekstilės gaminių, taip pat XX a. 3 dešimtmetyje siūtas tautinis kostiumas, priklausęs garsiai valdininkų Skučų šeimai, kuri baigiantis karui emigravo į JAV ir ten jį išsaugojo. Kostiumą planuojama eksponuoti išeivijos istorijai skirtoje parodoje Miestelio Urmininko name iš Kėdainių.

Liaudies architektūros rinkinį papildė 1901 m. Padvarninkų kaime stovėjusio kryždirbio Vinco Svirskio (1835–1916) kryžiaus kopija. Ją iš ąžuolo medienos padarė LLBM restauratorius Algirdas Šalkauskas. Kopija pastatyta Aukštaitijos sektoriuje, pakelėje prieš Račkiškės koplyčią, vietoj senesnės, nuo laiko sunykusios kopijos.

Į fondus taip pat priimti didžiagabaritiniai audros nuversto buvusio Pakapinės (Rokiškio r. sav., Juodupės sen.) medinio vėjo malūno mazgai: sparninis velenas su ketaus galva, krumpliaračiai, kepurės riedėjimo takas su metaliniu grioveliu. Jie sunumeruoti ir bus rodomi lankytojams specialiai įrengtoje stoginėje.

 

Rinkinių skyriaus vedėja-vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė-Vaškevičienė

Svirskio kryžiaus kopija. Rimgaudo Žaltausko nuotrauka