Praeitą ketvirtį Lietuvos etnografijos muziejaus rinkinius papildė 59 muziejinės vertybės: 54 dovanotos, 5 – pirktos. Į pagrindinį fondą priimta 44 muziejinės vertybės. Į pagalbinį fondą priimta 15 muziejinių vertybių.

Daugiausia vertybių įgyta į AP (Amatai, pramonė) temos rinkinį. Tai XX a. I pusėje amatininkų (kalvio, klumpdirbio, pakinktininko ir pan.) naudoti darbo įrankiai, dirbiniai. Įgyta vertinga tarpukario duonriekė mašinėlė, gaminta Vokietijoje, prietaisas kiaulėms svilinti. Kelios vertybės perdirbtos. Jos bus rodomos tvarumo edukacijose, parodose.

Į AD (Audiniai, drabužiai) temos rinkinį priimta XX a. įvairių laikotarpių namie austų staltiesių, audinių, skirtų laidotuvėms. Vertybės bus eksponuojamos sovietmečio buto ekspozicijoje „Atminties erdvė“ Urmininko name, Muziejaus Miestelyje.

Mp (Miestelio prekės) rinkinį papildė XX a. 8–9 deš. vaikiški drabužėliai su etiketėmis.

Į NA (Namų apyvoka) temos rinkinį buvo įgytos 4 XIX a. pabaigos – XX a. pradžios taurės. Jos bespalvio stiklo, ant kojelės, dekoruotos. Taurės bus eksponuojamos muziejaus Miestelio žydo buto ekspozicijoje, Šiaulėnų gyvenamajame-prekybiniame name.

LEM taip pat įgijo XX a. pradžios metalinę lovą, gamintą Varšuvoje, garsioje Konrado Jarnuškievičiaus (Konrad Jarnuszkiewicz) metalo baldų gamybos įmonėje.

 

Rinkinių skyriaus vedėja-vyresnioji muziejininkė eksponatų apskaitai Inga Levickaitė