Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios kvietėme dalyvauti virtualioje Nepriklausomybės viktorinoje apie Lietuvos miestelių gyvenimą XX a. 2-4 deš. Klausimai buvo pateikti teminiuose punduose, kuriuose atsiskleidė valstybingumo, švietimo, prekybos ir transporto temos. Atrodo, klausimai buvo tikrai kieti riešutėliai, bet džiaugiamės, kad nepabūgote ir dalyvavote!

Sveikiname atkakliausius ir teisingiausiai atsakiusius:

 • Joana Grigaliūnienė
 • Evelina Šatūnienė
 • Raminta Asakavičienė
 • Rita Šakalytė

Dėl prizo – nemokamo apsilankymo naujame pabėgimo kambaryje – susisieksime su nugalėtojomis artimiausiu metu. Smalsu sužinoti visus teisingus atsakymus? Kviečiame skaityti čia:

 1. PUNDAS – VALSTYBINGUMAS
 • JAI nuo pat pirmųjų atkurtos valstybės metų buvo skiriamas ypatingas dėmesys, o nuo 2016 m. kiekvienais metais Vasario 16–Kovo 11 dienomis Lietuvoje ir užsienyje rengiamos JOS dienos. Kas JI? Jūsų sufleris – Rumškių miestelio iškabos. Ats.: lietuvių kalba.
 • Pagal ką atpažintumėte valstybines įstaigas ir kiek jų suskaičiuojate Rumškių miestelyje? Ats.: pagal herbą iškaboje, yra 3 valstybinės įstaigos (Rumškių valsčiaus valdyba, Pašto agentūra ir Pradžios mokykla).
 • Kaip būdavo vadinamas svarbiausias valsčiaus pareigūnas? Ats.: viršaitis.
 • Prie kurio pastato esančiame darželyje galima pamatyti valstybės simbolius – dvigubą kryžių ir Gediminaičių stulpus? Ats.: prie Pradžios mokyklos.

2. PUNDAS – ŠVIETIMAS

 • Ko moko mokytoja pirmoje nuotraukoje? Ats.: taisyklingai pakelti ranką.
 • Kas bendro tarp apeigų bažnyčioje ir pamokų mokykloje pradžios ir pabaigos tarpukariu? Ats.: malda.
 • Iš kokio miestelio, kuris iki šiol garsėja ypatinga gatve, perkelta mokykla, dabar esanti Rumškėse? Ats.: Plokščiai.
 • Kokio amžiaus mokiniai galėjo lankyti pradžios mokyklą tarpukariu? Ats.: 7-14 m.

3. PUNDAS – PREKYBA

 • Į kurią iš miestelyje įrengtų parduotuvių eitumėte ieškoti degtukų ir žibalo? Ats.: į Geležies parduotuvę.
 • Kokia pagrindinė prekė buvo manufaktūros parduotuvėje? Ats.: audiniai.
 • Kuri parduotuvė, net ir uždaryta, geriausiai tiktų skautų kimui pažaisti? Ats.: manufaktūros parduotuvė „Gražina“ (vitrinoje iš lauko pusės matosi daug įvairių prekių).
 • Kurią parduotuvę (krautuvę) tarpukariu liaudyje vadino monopolka? Ats.: Valstybinės degtinės parduotuvę.

4. PUNDAS – TRANSPORTAS

 • Kuris šių vežimų (nurodykite spalvą) tarpukariu vežiojo keleivius Kaune? Ats.: juodas.
 • Kaip jis vadinamas? Ats.: fajetonas vienkinkis.
 • Kuriame miestelio pastate galima pamatyti visus šiuos ir dar daugiau vežimų? Ats.: Kartenos karčemoje.
 • Kas yra pastotė? Jūsų sufleris – buomai paskutinėje nuotraukoje. Ats.: pakinkytas vežimas paštui, keleiviams ar kroviniams vežti.

Viktorinos klausimus parengė vyr. muziejininkė Vida Olechnovičienė