Nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi muziejaus lankymo bilietų ir teikiamų paslaugų kainos.

BILIETŲ KAINOS

1. Įėjimo bilieto kaina:

1.1. suaugusiems – 6 EUR.

2. Įėjimo bilietų kainos asmenims, kuriems taikomos 50 procentų nuolaidos ir lengvatos:

2.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas – 3 EUR;

2.2. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu –3 EUR;

2.3. asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis – 3 EUR;

2.4. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams – 3 EUR;

2.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų) – 3 EUR;

2.6. nuo 1939‒1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams – 3 EUR;

2.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos – 3 EUR;

2.8. pasipriešinimo 1940‒1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams – 3 EUR;

2.9. socialiai remtiniems asmenims – (pateikus patvirtintą įstaigos vadovo sąrašą) – 1,50 EUR.

3. Nemokamai muziejų lanko:

3.1. ikimokyklinio amžiaus vaikai;

3.2. našlaičiai ir tėvų globos netekusieji vaikai;

3.3. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

3.4. asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni;

3.5. visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai;

3.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai; Lietuvos nacionalinio komiteto (ICOMOS) nariai, Jungtinių Tautų švietimo ir kultūros organizacijos (UNESCO) nariai;

3.7. visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;

3.8. muziejaus kūrėjai – emeritai ir jų šeimos nariai;

3.9. vienas suaugusysis grupės iki 20 asmenų. Moksleivių grupės vadovas (iki 11 asmenų);

3.10. autobuso vairuotojas, atvežęs grupę lankytojų.

Nuolaidos ir lengvatos taikomos tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, įrodantį pažymėjimą nurodytoms asmenų grupėms, išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikams ir visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

4. Įėjimo bilietų kainos muziejaus renginių metu[1]:

4.1. suaugusiems – 7 EUR;

4.2. asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos – 3,5 EUR;

4.3. socialiai remtiniems asmenims – 1 EUR.

[1] Muziejus pasilieka teisę muziejaus organizuojamų renginių metu keisti įėjimo bilietų kainas.

5. Įvažiavimo į muziejų vienkartinių bilietų kainos[2]:

5.1. lengvuoju automobiliu (iki 7 vietų) – 20 EUR + lankytojo bilietai;

5.2. mikroautobusu (nuo 8 iki 16 vietų) – 30 EUR + lankytojo bilietai;

5.3. autobusu (nuo 17 iki 50 vietų) – 50 EUR + lankytojo bilietai;

5.4. motociklu, mopedu, motoroleriu – 10 EUR + lankytojo bilietai.

[2] Muziejus pasilieka teisę neleisti lankytojams įvažiuoti į muziejaus teritoriją švenčių ir renginių metu.

6. Įvažiavimo bilietų kainos užsisakius muziejaus edukacinį (-ius) užsiėmimą (-us) bet kuriuo metų laiku arba užsisakius ekskursiją žiemos metu[3]:

6.1. lengvuoju automobiliu (iki 7 vietų), motociklu, mopedu, motoroleriu – 5 EUR + lankytojo bilietai;

6.2. mikroautobusu, limuzinu (nuo 8 iki 16 vietų) – 10 EUR + lankytojo bilietai;

6.3. autobusu (nuo 17 iki 50 vietų) – 20 EUR + lankytojo bilietai.

[3Nuolaida netaikoma švenčių ir renginių metu.

7. Metiniai muziejaus abonementai[4]:

7.1. įėjimo suaugusiems – 30 EUR;

7.2. įėjimo moksleiviams – 15 EUR;

7.3. įėjimo šeimai (2 suaugusieji ir bent vienas vaikas iki 18 metų) – 50 EUR.

[4] Metiniai muziejaus abonementai negalioja švenčių ir renginių metu.

8. Įėjimo bilietų kainos į muziejų kaip parką[5]:

8.1. suaugusiems – 3 EUR;

8.2. asmenims, kuriems taikomos nuolaidos ir lengvatos – 1,50 EUR.

[5] Muziejus lankomas kaip parkas, kai uždarytos interjerų ekspozicijos.

9. Ekskursijų vadovo paslaugos tik iš anksto užsisakius tel. 8 346 47392 [6]. Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis (trukmė iki 2 val., grupei iki 20 žmonių):

9.1. suaugusiems – 40 EUR + lankytojo bilietas;

9.2. moksleiviams ir vaikams – 20 EUR + lankytojo bilietas

[6] Už ilgiau nei 2 val. trunkančią ekskursiją mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

10. Ekskursijų vadovo paslaugos be išankstinio užsakymo. Ekskursijos vedamos lietuvių, anglų kalbomis (trukmė iki 1 val., maksimalus grupės dydis iki 20 asmenų) pagal nustatytą tvarkaraštį:

10.1. suaugusiems – 2 EUR + lankytojo bilietas;

10.2. moksleiviams ir vaikams – 1 EUR + lankytojo bilietas.

JODINĖJIMAS ŽIRGAIS

Ši paslauga teikiama ne tik įgudusiems raiteliams, bet ir tiems, kurie pirmą kartą sėda ant arklio.

Užsakymus priimame tik iš anksto užsisakius tel. 8 607 67017, 8 676 28808.

Paslaugos pavadinimas Amžiaus grupė Užsiėmimo trukmė Užsiėmimo kaina 1 asmeniui
1. Jojimas ant arklio su treneriu Vaikui nuo 5 iki 18 m. 45 min 10 EUR
2. Jojimas ant arklio su treneriu Suaugusiam nuo 18 m. 45 min 13 EUR
3. Proginis jodinėjimas (vestuvės, mergvakaris, bernvakaris, krikštynos) Suaugusiam nuo 18 m. 45 min 20 EUR
4. Ekskursija raitomis su treneriu po muziejaus teritoriją Vaikams ir suaugusiems 45 min 20 EUR

PASIVAŽINĖJIMAS ARKLIAIS

Paslauga teikiama tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Užsakymus priimame tik iš anksto užsisakius tel. 8 682 20665 (ištisus metus).

Dėl pasivažinėjimo arkliais edukacinių užsiėmimų metu, kreiptis tel. 8 346 47392.

Paslaugos pavadinimas

 

Kaina Trukmė
1. Pasivažinėjimas vienkinkiu vežimaičiu. Grupei – 15 EUR (nepriklausomai nuo asmenų skaičiaus, bet ne daugiau 8 asmenų). Iki 20 min. pasivažinėjimas

po muziejaus teritoriją nustatytu maršrutu

2. Pasivažinėjimas vienkinkiu vežimaičiu edukacinių užsiėmimų metu. 1 suaugusiam asmeniui – 2 EUR;

1 vaikui – 1 EUR.

3. Pasivažinėjimas fajetonu

(dvikinkis vežimaitis)

Grupei – 30 EUR (kaina nepriklauso nuo asmenų skaičiaus).

 

JOJIMO BŪRELIS

Paslauga teikiama tiek vaikams, tiek suaugusiems.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 607 67017, 8 676 28808.

Jojimo pamoka Užsiėmimo

trukmė

4 užsiėmimų

abonemento kaina* mėn.

8 užsiėmimų

abonemento kaina* mėn.

Vaikui nuo 6 metų (su treneriu) 45 min. 24 EUR 44 EUR
Suaugusiam (su treneriu) 45 min. 44 EUR 84 EUR

 *Abonementinis mokestis taikomas, kai sumokama už 1 mėnesį iš anksto. Užsiėmimų skaičius – 4 arba 8.

FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO PASLAUGOS MUZIEJAUS TERITORIJOJE

Filmavimo ir fotografavimo užsakymus priimame tik iš anksto užsisakius tel. 8 346 47118.

1. Fotografavimas komerciniais tikslais, fotosesijos:

1.1. interjere – nuo 100 EUR;

1.2. eksterjere – nuo 50 EUR.

2. Ekspozicijų filmavimas komerciniais tikslais (1 para):

2.1. interjero ekspozicija – nuo 1000 EUR;

2.2. eksterjero ekspozicija – nuo 600 EUR;

2.3. eksponatų panaudojimas – nuo 30 EUR.

Filmavimo kainą, kuriant filmus su apšvietimu, muziejaus rekvizitais, transformuojant ekspozicijas, statant papildomus statinius, uždarant tam tikrą teritoriją, nustato muziejaus administracijos sudaryta komisija ir sudaroma atskira sutartis.

Filmuojant, fotografuojant Lietuvos liaudies buities muziejaus eksterjerą / interjerą komerciniais tikslais, reikalaujama nurodyti, kad naudotasi muziejaus aplinka arba ant produkcijos talpinti muziejaus logotipą.

3. Filmavimas, fotografavimas nekomerciniais tikslais:

3.1. fotosesijos interjere – nuo 50 EUR.

3.2. fotosesijos eksterjere – nemokamos.

KITOS PASLAUGOS

 1. Konservavimo, restauravimo ir konsultavimo muziejininkystės klausimais paslaugų kainas nustato muziejaus direktoriaus įsakymu sudaryta komisija;
 2. Klojimo teatro nuoma renginiams, seminarams, mokymams ir konferencijoms:

2.1. pirma valanda 40 Eur;

2.2. antra valanda ir vėlesnės valandos po 20 EUR;

2.3. nuoma dienai, bet ne ilgiau kaip 8 val. – 150 EUR.

Už ilgiau nei 8 val. trunkančią nuomą mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

 1. Pastatų (Muziejaus miestelio Ugniagesių stoginės, Račkiškių koplyčios, miestelio Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios, Aristavėlės dvaro rūmo) nuoma renginiams, seminarams, mokymams ir konferencijoms:

3.1. pirma valanda – 50 Eur;

3.2. antra valanda ir vėlesnės valandos – 30 EUR;

3.3. nuoma dienai, bet ne ilgiau kaip 8 val. – 200 EUR;

Už ilgiau nei 8 val. trunkančią nuomą mokama papildomai 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą.

 1. Salų II etnoarchitektūrinio kaimo komplekso nuoma renginiams, seminarams, mokymams ir konferencijoms – 70 Eur / parai.
 2. Seminarų, konferencijų, renginių organizavimo vadybinės paslaugos – nuo 60 EUR.
 3. Laužo sukrovimas, priežiūra ir vietos sutvarkymas (priklausomai nuo jo dydžio) – 100 EUR.
 4. Lauko ekspozicijos nuoma prekybininkams – nuo 100 EUR (vienai dienai).
 5. Lauko ekspozicijos nuoma tautodailininkams – nuo 10 EUR (vienai dienai).
 6. Lauko ekspozicijos nuoma renginiams – 40 Eur / val.
 7. Gidų mokymo paslaugos kaina – 60 EUR vienam asmeniui.
 8. Gido leidimo atnaujinimo paslaugos kaina – 10 EUR

DOKUMENTŲ KOPIJOS IŠ MUZIEJAUS ARCHYVŲ IR FONDŲ

 1. Archyvinės, bibliografinės medžiagos paieška – nuo 1,50 EUR.
 2. Archyvinių dokumentų kopijavimas: l lapas A4 formato – 0,50 EUR. 1 lapas A3 formato – 1,20 EUR.
 3. Dokumento skenavimas: 1 lapas A4 formato (be laikmenos kainos) – 0,50 EUR.
 4. Sodybų projektų dokumentų kopijavimas – 30 EUR.
 5. Iki 1960 m. sukurtų foto dokumentų kopijos:

5.1. Nuotrauka 9 x 12                                          3 EUR.

5.2. Nuotrauka 10 x 15                                        4 EUR.

5.3. Nuotrauka 18 x 24                                        8 EUR.

5.4. Nuotrauka 24 x 30                                        10 EUR.

5.5. Nuotrauka 30 x 40                                        13 EUR.

6. Nuo 1960 m. sukurtų foto dokumentų kopijos:

6.1. Nuotrauka 9 x 12                                          1 EUR.

6.2. Nuotrauka 10 x 15                                        1,50 EUR.

6.3. Nuotrauka 13 x 18                                        2 EUR.

6.4. Nuotrauka 18 x 24                                        3 EUR.

6.5. Nuotrauka 24 x 30                                        4 EUR.

6.6. Nuotrauka 30 x 40                                        8 EUR.

7. Skaitmeniniai vaizdai: 1 nuotrauka pasirinktu formatu (įrašyta į laikmeną) – 5 EUR.

8. Nuotraukų redagavimas: 1 vnt. – 8 EUR.

EDUKACINIAI IR TEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Grupės priimamos tik iš anksto užsisakius tel. 8 346 47392.  Grupės dydis – iki 20 žmonių. Edukacinio užsiėmimo trukmė nurodyta edukacinio

užsiėmimo apraše.[7]

[7] Jei edukacinis užsiėmimas trunka ilgiau nei numatyta edukacinio užsiėmimo apraše taikomas papildomas 20 EUR už kiekvieną papildomą valandą mokestis.

Eil. nr.

 

Edukacinis užsiėmimas Užsakymai priimami tel. Amžiaus

grupė

Užsiėmimo

trukmė

Užsiėmimo kaina grupei

 

ŠEIMOS PAPROČIAI

1.                    „Kai… buvau, jaunimėlin ėjau“. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku. 8 346 47392

8 618 02516

9–12 klasių moksleiviams ir jaunimo grupėms 1,5 val. 30 EUR  + 16 EUR (priemonės pagal scenarijų: duona, sūris, medus, riešutai, obuoliai) + lankytojo bilietas  
2.                Mergvakaris. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku. 8 346 47392

8 618 02516

8 682 20669

Suaugusiems 1 val. 60 EUR + lankytojo bilietas

Papildomos priemonės pagal pageidavimą. Fotosesija, tautiniai drabužiai ir įėjimas nuotakai – nemokamai.

3.                  „Praverkime vestuvinių papročių lobių skrynią…“. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku. 8 346 47392

8 618 02516

Suaugusiems 1 val. 60 EUR + lankytojo bilietas

 Papildomos priemonės pagal pageidavimą.

Fotosesija, įėjimas jaunavedžiams nemokamai

4.                   „Kiek vaikelio (vaikino) vestuvės, tiek paršelio skerstuvės“. Užsiėmimas vedamas bet kuriuo metų laiku bernvakario ar kitokio vyriško sambūrio proga. 8 346 47392

8 618 02516

Suaugusiems

 

1,5 val. 60 EUR + lankytojo bilietas

Papildomos priemonės pagal pageidavimą.

5.                  „Ant krikštatėvių rankų…“ Užsiėmimas vedamas balandžio–spalio mėn. 8 346 47392

8 682 20669

Suaugusiems 1 val. 60 EUR + lankytojo bilietas.

Papildomos priemonės pagal pageidavimą. Fotosesija, įėjimas krikštatėviams – nemokamai.

KALENDORINIAI PAPROČIAI
6.                   ,,Užgavėnės“. Užsiėmimas vedamas sausio–vasario mėnesį. 8 346 47392

8 682 20669

 

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5  val.

 

Vaikams60 EUR + 8 EUR / vaikui (vaišės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas Suaugusiems120 EUR + 9 EUR / 1 asm. (vaišės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas
7.                    „Laukiu velykėlių“. Užsiėmimas vedamas kovo–balandžio mėn. 8 346 47392

8 682 20669

 

1 – 5 klasių moksleiviams 1,5 val. Vaikams – 30 EUR + 8 EUR / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliais) + lankytojo bilietas

 Suaugusiems60 EUR + 9 EUR  / suaugusiam (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas

8.                   „Marginu velykaitį“. Užsiėmimas vedamas kovo–balandžio mėn. 8 346 47392

8 609 97415

1 – 12 klasių moksleiviams 1-1,5 val. 30 EUR  + 1 EUR / vaikui (priemonės) + lankytojo bilietas
9.                    ,,Jurginės“. Užsiėmimas vedamas balandžio mėnesį. 8 346 47392

8 682 20669

 

1 – 5 klasių moksleiviams 1,5 val. 30 EUR + 7 EUR / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas
10.               ,,Piemenų rūpesčiai ir linksmybės. Sekminės“. Užsiėmimas vedamas gegužės–birželio mėnesiais. 8 346 47392

8 618 02516

3 – 7 klasių moksleiviams 1,5 val. 30 EUR + 7 EUR  / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas
11.               „Advento vainikas“. Užsiėmimas vedamas spalio, lapkričio mėn. 8 346 47392

8 682 20669

 

1 – 5 klasių moksleiviams 1 val. 30 EUR + 2 EUR / vaikui (užsiėmimui reikalingos medžiagos ir priemonės) + lankytojo bilietas
12.               „Atvažiavo Kalėda“. Užsiėmimas vedamas gruodžio–sausio mėnesį. 8 346 47392

8 682 20669

 

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val.

 

Vaikams – 60 EUR + 8 EUR  / vaikui (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas Suaugusiems – 120 EUR + 9 EUR  / suaugusiam (vaišės, dovanėlės, pasivažinėjimas arkliukais) + lankytojo bilietas
13.                „Kepam gandro bandeles“. Užsiėmimas vedamas kovo-balandžio mėnesiais.

 

 

8 346 47392

8 618 02516

5 – 6 klasių moksleiviams ir suaugusiems 2 val. Vaikams – 60 EUR + 4 EUR  / vaikui (priemonės ir vaišės pagal scenarijų) + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 100 EUR + 5 EUR  / suaugusiam (priemonės ir vaišės pagal scenarijų) + lankytojo bilietas

BUITIS IR DARBAI
14.               „Šventinių meduolių kepimas ir puošyba“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais tik pagal išankstinį užsakymą. 8 61424136 Vaikams, suaugusiems,

mišrioms grupėms

(nuo 12 iki 20 asmenų)

Ne trumpiau kaip

2 val.

 

Vaikams 60 EUR + 6 EUR / vaikui (užsiėmimui reikalingos medžiagos ir priemonės) + lankytojo bilietas Suaugusiems – 100 EUR + 6 EUR / suaugusiam (užsiėmimui reikalingos medžiagos ir priemonės) + lankytojo bilietas
15.               „Kūdikystė, vaikystė senoje pirkioje“. Užsiėmimas vedamas gegužės–spalio mėnesiais. 8 346 47392

8 682 20669

Vaikams ir suaugusiems turintiems regos negalią

ir 1 – 4 klasių moksleiviams

1 val. 30 EUR + 16 EUR (vaišės)  + lankytojo bilietas

Turintiems  negalią įėjimas nemokamas.

16.               „O kai aš pas promočiutę buvau“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 346 47392

8 618 02516

1 – 4 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

17.               ,,Vakarojimas“. Užsiėmimas vedamas lapkričio mėnesį. 8 346 47392

8 618 02516

1 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1,5 val. Vaikams30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

18.               „Paseikėk ir pasverk“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 346 47392

8 613 77567

5 – 12 klasių moksleiviams Iki 1 val.

 

30 EUR + lankytojo bilietas

10–15 moksleivių grupei. Turėti rašymo priemones.

19.               ,,Lino kelias“. Užsiėmimas vedamas gegužės–spalio mėnesiais. 8 346 47392

 

1 – 12 klasių moksleiviams

ir suaugusiems

1,5 val. Vaikams – 30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 60 EUR + lankytojo bilietas

20.                 „Pasistatyk namą“. Užsiėmimas vedamas gegužės –spalio mėnesiais. 861521335 6-12 klasės moksleiviams, jaunimui

ir suaugusiems

1,5 – 2 val Vaikams – 50 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 80 EUR + lankytojo bilietas

21.                 ,,Vaikų žaidimai, pasakos, dainos…“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 346 47392

8 609 97415

Vaikams nuo 6 m. ir 1 –4 klasių moksleiviams 1 val.

 

30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas

 

22.               ,,Kaimiški jaunimo žaidimai“. Užsiėmimas vedamas balandžio–

lapkričio mėnesiais.

8 346 47392

8 609 97414

5 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val.

 

Vaikams – 30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 60 EUR + lankytojo bilietas

23.                 „Pradžios mokykla XX a. 3–4 deš. Dailyraščio pamoka“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 699 17869 1 – 12 klasių moksleiviams

ir suaugusiems

1 val. Moksleiviams – 30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 60 EUR + lankytojo bilietas

24.                 „Pamoka pas daraktorę“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 699 17869 1 – 12 klasių moksleiviams

ir suaugusiems

1 val. Vaikams – 30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

25.                 ,,Apšvietimo priemonės ir žvakių liejimas“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 699 17869 3 – 12 klasių moksleiviams,  jaunimui,suaugu-

siems

iki 1,5val. Vaikams – 30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems60 EUR + lankytojo bilietas

26.                „Duona ne vėju ateina“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 346 47392

8 618 02516

Vaikams nuo 6 m. ir 1 –4 klasių moksleiviams 1 val. 30 EUR + 16 EUR (vaišės) + lankytojo bilietas
27.                 „Aš ištapysiu kraičių skrynelę…“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėn. 8 346 47392

8 614 55421

3 – 12 klasių moksleiviams

ir suaugusiems

1,5 val. Vaikams – 30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 60 EUR + lankytojo bilietas

28.               „Taipgi gražus gražus žolynų darželis“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėn. 8 346 47392

8 657 57905

5 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiems 1 val. Vaikams – 30 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 60 EUR + lankytojo bilietas

29.                 „Darbštus duoną gamina, tinginys vargą augina“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 869916713 Vaikams nuo 6 m., 1 – 12 klasių moksleiviams

ir suaugusiems

2 val. Vaikams – 60 EUR + 3,5 EUR išlaidos už priemones + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 90 EUR + 3,5 EUR išlaidos už priemones + lankytojo bilietas

30.                 „Bulvinės bandos ant kopūstlapio“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 869916713 Vaikams nuo 6 m.         1 – 12 klasių moksleiviams

ir suaugusiems

2 val. Vaikams – 60 EUR + 3,5 EUR išlaidos už priemones + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 90 EUR + 4,5 EUR išlaidos už priemones + lankytojo bilietas

 

31.                 ,,Tautos tremtis“. Užsiėmimas vedamas gegužės–rugsėjo mėnesiais. 8 346 47392

8 699 04780

1 – 12 klasių moksleiviams

ir suaugusiems

45 min. Nemokamai
32.                „Per barzdą varvėjo burnoj neturėjau“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 682 20669 Suaugusiems 1,5 val. 80 EUR + 10 EUR / asm. (vaišės) + lankytojo bilietas
33.                 „Avelė aprengs ir sušildys“. Užsiėmimas vedamas lapkričio–kovo mėn. (išskyrus gruodžio mėn.) 8 609 97415 4 – 12 klasių moksleiviams 1,5 val. 30 EUR + lankytojo bilietas

 

34.                 Teminė ekskursija „Čia mūsų miestelis“. Užsiėmimas vedamas visais metų laikais. 8 346 47392

8 618 02516

4 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiesiems 1 val. Vaikams – 20 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 40 EUR + lankytojo bilietas

35.                 Nauja teminė ekskursija „Nuo dvaro menių iki valstietiškų trobų“. 8 346 47392

8 609 97415

9 – 12 klasių moksleiviams ir suaugusiesiems 2 val. Vaikams – 20 EUR + lankytojo bilietas

Suaugusiems – 40 EUR + lankytojo bilietas