Kasmet antrąjį gegužės savaitgalį minimas Nacionalinis malūnų savaitgalis („National Mills Weekend“), kurį iniciavo Jungtinės Karalystės molinologai. Šia proga dalinamės džiugia naujiena – neseniai muziejaus rinkinį papildė didžiagabaritiniai Pakapinės malūno mazgai. Vėjo malūnas stovėjo Rokiškio rajono savivaldybėje, Juodupės seniūnijoje, Pakapinės kaime (dar vadintas Lukštų, Cipriškio malūnu). Malūnas medinis, pastatytas lietuvių meistrų XX a. pradžioje ant didelio akmeninio cokolio. Savininkai keitėsi ne kartą. Ypač sėkmingas malūnininkas buvo Mykolas Gaudzė, įrengęs malūne ir milo vėlyklą. Paskutinis malūno savininkas tarpukariu buvo Jonas Garška. Sovietmečiu malūnas nyko, atkūrus nepriklausomybę bandyta jį gelbėti, bet nesėkmingai.

1982 m. malūną aprašė muziejininkas dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas knygoje „Technikos paminklai Lietuvoje. Vėjo malūnai“ (Vilnius, 1982).

Pakapinės malūnas, 1982 m. Anatolijaus Andrejevo nuotrauka.

Dabar šio vaizdo jau neliko – šių metų kovo pirmomis dienomis siautusi audra malūną nugriovė. Jis nuvirto dėl to, kad jau seniai buvo be perdanginių sijų, o tai labai susilpnino malūno kevalą. Malūne jau seniai nebuvo statvolio, pagrindinės transmisijos ir girnų. Griūdamas malūnas gerokai aplūžo. Kad ir nuvirtęs, jis tapo dar aiškesnis, „kaip lavonas po skrodimo“ – išryškėjo jo mazgai, ryšiai, statiniai. Visuomenė susirūpino bent malūno liekanų išsaugojimu. Ryžtasi malūno „palaikus“ – jo mazgus ir kitas dalis – perkelti į muziejų ir eksponuoti lankytojams.

Malūno dalys atgabentos į muziejų dr. Eligijaus Juvencijaus Morkūno, Gedimino  Maumevičiaus ir Valentino Kirelio pastangomis. Planuojame eksponuoti malūno sparninį veleną su guoliu ir ketine kryžma, sparninio veleno krumpliaratį, statvolio viršutinį krumpliaratį su statvolio viršutine ašimi, taip pat kepurės apgręžimo tako, stabdžio juostos fragmentus.

Dėkojame visuomenės atstovams – prie malūno užaugusiai Kotrynai Laucytei, savininkei Danutei Neniškienei, Juodupės seniūnui Valdui Adomoniui, rajono merui Ramūnui Godliauskui už pritarimą ir pagalbą perkeliant malūno liekanas į muziejų.

Tikimės, kad muziejuje eksponuojamos Pakapinės malūno dalys bus įdomios technikos paveldu besidomintiems lankytojams.

In situ liko tik malūno akmeninis cokolis.

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja informacijai ir muziejininkystei dr. Aistė Lazauskienė