Norime priminti, jog nuo gegužės pradžios Lietuvos liaudies buities muziejaus parodų salėje sutikimo vartuose veikia paroda „Kalvystė Lietuvoje: anksčiau ir dabar“. Ši didelė, išplėstinė ekspozicija pristato išskirtinius, seniausius ir vertingiausius senosios kalvystės pavyzdžius iš Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių, LLBM fondų ir visą šiuolaikinės kalvystės įvairovę Lietuvoje, atstovaujamą žymiausių Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) kalvių iš visų etnografinių Lietuvos regionų.

Parodos eksponatai apima didelę laiko atkarpą – beveik du šimtus metų iki pat 2021-ųjų. Seniausieji, žemaitiški LLBM fondų kryžiai-saulutės, yra pažymėti 1824 ir 1829 m. datomis. Didžioji dalis abiejų muziejų kaltinių eksponatų taip pat yra datuotini XIX a. viduriu arba antra jo puse.

„Alkos“ rinkinį sudaro išimtinai Žemaitijos regiono, pasižymėjusio didele kalvystės kūrinių gausa, kaltinių kryžių ir saulučių formų bei konstrukcijų įvairove, eksponatai. Senųjų meistrų-kalvių dirbiniai „Alkoje“ pradėti kaupti nuo pat muziejaus įkūrimo 1932 m.

Nuo įkūrimo 1966 m., buvo pradėtas formuoti ir LLBM senosios kalvystės rinkinys, kuriame yra sukaupta nemažai tradicinės kalvių įrangos bei gausi senųjų kalvystės įrankių kolekcija, dalis kurios pristatoma parodos lankytojams. Nors daugiausia eksponatų mūsų muziejaus fonduose taip pat yra iš Žemaitijos, istoriškai vertingų ir meniškai įdomių kalvystės pavyzdžių turime ir iš kitų Lietuvos regionų, ypač iš Aukštaitijos.

Parodoje pateikiama ir gausi šiuolaikinės meninės kalvystės kolekcija, atspindinti kalvystės formų įvairovę Lietuvos etnografiniuose regionuose. Autoriai – LTS nariai, kurių didelė dalis priklauso ir Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijai (LTKA), parodai atrinkti atsižvelgiant į jų patyrimą ir nuopelnus.

Žvelgdami į paprastų kaimo kalvių nukaltas muziejinių memorialinių paminklų viršūnes, negalime atsistebėti šių, specialaus mokslo neragavusių, auksarankių meistrų fantazija, skoniu ir išradingumu. Kiekvienas kūrinys savitas, originalus ir išskirtinis. Tad visai nekeista, jog šiuolaikiniai kalviai, turėdami visai kitas sąlygas ir technines galimybes, kūrybingai seka neišsemiamais senosios Lietuvos  kalvystės klodais.

Paroda veiks iki spalio 1 d.

Parodos rengėjai