Taip pat keturi specialistai iš BBCC (Buskerud pastatų išsaugojimo centras) bei vienas iš NIKU (Norvegijos kultūros tyrimų institutas) 2013 m. spalio 06 – 09 d. apsilankė Lietuvoje, Lietuvos liaudies buities muziejuje. 4 dienų  vizito metu svečiai susipažino su muziejaus patirtimi bei planais išsaugojant Lietuvos medinį paveldą.  Susitikimo metu vyko studijiniai vizitai į Aukštaitijos nacionalinio parko etnografinį kaimą, kitus kultūrinio paveldo objektus. Norvegijos partnerių vizito metu muziejuje buvo surengtos apvalaus stalo diskusijos.

Komisijos skirtų lėšų bus finansuotos muziejaus darbuotojų ir projekto besimokančiųjų grupės kelionės į partnerines projekto organizacijas Italijoje, Švedijoje, Turkijoje, Rumunijoje.