Vykdant šį projektą bus išpieštas Lietuvos liaudies buities muziejaus žemėlapis su animuotais herojais, maršrutais, kitais žaidybiniais elementais. Interaktyvus žemėlapis bus pritaikytas interneto svetainei, spaudai ir multimediniam pristatymui. Ši programa apims visą per pastaruosius metus pastatyto muziejaus miestelio teritoriją ir joje esančius statinius bei ekspozicijas ir suteiks svarbios informacijos apie 20 a. I p. gyvenimą Lietuvoje. Projektas vykdomas kartu su partneriu – UAB „MultimediaMark“.