2020 metai paskelbti Steigiamojo Seimo metais. Šis Seimas priėmė nuolatinę valstybės Konstituciją, žemės reformos bei įvairias valstybės gyvenimo sritis reguliuojančius įstatymus. Ūkiniam gyvenimui labai svarbus žingsnis buvo metrinės matų, saikų ir svorių sistemos įvedimas.

Iki I pasaulinio karo Lietuvoje veikė Rusijos matų sistema. Paskelbus Nepriklausomybę, buvo nuspręsta nebesieti Lietuvos matų sistemos su Rusijoje naudojamais vienetais, o geriau lygiuotis į Europą. Be to, metrinė sistema nebuvo Lietuvai visiškai nežinoma, karo metais vokiečiai buvo ją įsivedę. Ūkio atgaivinimui, prekybos vystymui, žemės reformos įgyvendinimui buvo reikalinga vieninga matavimo sistema. 1919 metų rugpjūčio mėnesį Valstybės Tarybai buvo pateiktas Matų, saikų ir svarstyklių įstatų projektas. Valstybės Taryba jį priėmė 1920 metų vasario 7 dieną, Prezidentas pasirašė gegužės 6 dieną. 1920 metų gegužės 25 dieną jis buvo paskelbtas „Laikinosios Vyriausybės žiniose“. Pereiti į metrologinę sistemą nebuvo lengva, reikėjo laiko, kad žmonės apsiprastų, todėl pereinamasis laikotarpis buvo pratęstas iki 1922 m. sausio 1 d.

Nors Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijoje neatsispindi po 1922 m. Žemės reformos įvykę pasikeitimai žemėvaldoje, neatkurta vienkieminė tarpukario ūkininko sodyba, bet yra akivaizdūs metrinės sistemos „kovos“ su senaisiais matais įrodymai ir pavyzdžiai. Muziejaus sodybose eksponuojami biralų saiko matai – gorčiai, pūrai, siekai. Šalia jų stovi svarstyklės ir svarsčiai, sveriantys svarais, pūdais ar kilogramais. Kabo bezmėnai, ant kurių skirtingose svirties pusėse sužymėtos padalos parodo svorį ir svarais, ir kilogramais. Muziejaus miestelio Urmininko namo ekspozicija „Paseikėk ir pasverk“ parodo, kad, priėmus Įstatus, senieji saiko ir svorio matai niekur nedingo – kasdieniniame gyvenime jie buvo naudojami iki sovietų valdžios ir net ilgiau. XX a. 7 dešimtmečio pabaigoje baba Elena Lukšienė, gyvenusi Bierių kaime, Ukmergės rajone, pasverdavo atostogaujančią anūkę ūkinėmis svarstyklėmis ir pasakydavo: „Sveri du su puse pūdo“. Anūkės akys išsiplėsdavo iš siaubo – tiek mažai! Toliau sekdavo matematikos pamokėlė – padauginsi 2,5 iš 16 ir sužinosi savo svorį kilogramais.

Lankydami muziejų, būtinai užsukite į išskirtinį pastatą – iš Kėdainių perkeltą Urmininko namą ir susipažinkite su edukacine saiko matų bei svarstyklių ekspozicija.⠀

Vyresnioji muziejininkė Sigita Žukauskaitė

Nuotraukoje – ekspozicija „Paseikėk ir pasverk“ Urmininko name, muziejaus miestelyje. Fotografavo dr. Eligijus Juvencijus Morkūnas, 2009 m.