A. Bielinis buvo vienas pirmųjų, kuris 1989 m. pradėjo rekonstruoti senuosius, jau seniai išnykusius kaimo vaikų žaislus ir žaidimų priemones. Rekonstruoti žaislai beveik niekuo nesiskyrė nuo senųjų, autentiškų žaislų. Gamindamas žaislus jis naudojo tik tas medžiagas, įrankius, gamybos būdą, kurį naudodavo būdamas vaikas. Parodoje „Kraštotyrininkas Antanas Bielinis – Švenčionių krašto papročių puoselėtojas, senųjų žaislų ir žaidimų gaivintojas“ pristatome A. Bielinio pagamintų žaislų ir žaidimų priemonių rinkinį, kuriame saugoma virš 30 eksponatų.

Virtualią parodą galite peržiūrėti čia

Parodos ir teksto autorė – vyresnioji muziejininkė dr. Nijolė Pliuraitė.
Nuotraukos – Igno Minioto, Liucijos Gvazdaitytės ir Rimgaudo Žaltausko.
Maketas – vyresniosios muziejininkės Ingos Levickaitės.