Lietuvos liaudies buities muziejus, įgyvendindamas projektą  Nr. EEE–LT06–KM–01–K–01–099 „Salų etnoarchitektūrinio kaimo dviejų sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas“rengia tradicinių amatų meistrų mokymus bei organizuoja Visuomenės mokymus medinių pastatų išsaugojimo temomis Salų kaime, kurių metu plačioji visuomenė bus supažindinta su šio projekto veiklomis.

Mokymuose dalyvaus Lietuvos medžio meistrai bei kolegos iš Norvegijos. Mokymų metu bus daug praktinių užsiėmimų, kurių metu medžio meistrai, keičiantis patartimi su Norvegijos atstovais, patobulins teorines žinias bei praktinius įgūdžius.

Visuomenės mokymų metu Salų kaime (2015-09-26) lektoriai iš Norvegijos plačiajai visuomenei pristatys šalies gerąja patirtį: supažindins su tradicine medine architektūra, jos išsaugojimo reikalingumą ir būdus, pasidalins įžvalgomis kaip atnaujintas paveldas keičia aplinką, kuria pridėtinę vertę ir skatina darbo vietų kūrimą.