PATVIRTINTA
Lietuvos liaudies buities
muziejaus direktoriaus
2023-07-18 įsakymu Nr. V-__

 

ŽOLINIŲ RENGINIO LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUJE PREKYBOS TVARKOS APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Žolinės mugės tikslas – sukurti šventišką aplinką Lietuvos liaudies buities muziejuje vykstančios Žolinių šventės metu. Prekyba bus organizuojama, grupuojant dalyvius pagal asortimentą: tautodailininkai, amatininkai, kulinarinis paveldas, fasuoti maisto produktai, konditerijos gaminiai, maitinimas ir pan. Organizatorius pasilieka teisę spręsti su kuo bus sudaroma sutartis vykdyti prekybą ar teikti paslaugas šventės metu.
1.2. Organizatorius: Lietuvos liaudies buities muziejus (toliau – mugės organizatorius).
1.3. Vieta: Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorija (L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r.).
1.4. Data: 2023 m. rugpjūčio mėn. 15 d.
1.5. Suplanuotas prekybinių vietų skaičius: 40.
1.6. Informacija teikiama: tel.: 868703440  ir el. paštu renginiai@llbm.lt;
1.7. Registracija vyksta elektroniniu būdu, tinkamai užpildžius ir atsiuntus registracijos formą muziejaus internetinėje svetainėje llbm.lt

2. ŽOLINIŲ MUGĖJE KVIEČIAMI PREKIAUTI

2.1. Amatininkai, meistrai, tautodailininkai, dailininkai, kūrėjai, prekiaujantys pačių sukurtais tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais, etninio materialiojo paveldo gaminiais.
2.2. Kulinarinio paveldo puoselėtojai, gamintojai ir maitintojai.
2.3. Prekybininkai, prekiaujantys savo užaugintais, pagamintais tradiciniai žemės ūkio ir maisto, fasuotais maisto produktais, konditerijos gaminiais.

3. PREKYBINIŲ VIETŲ KAINOS

3.1

Prekybos vieta tautodailininkams (su pažymėjimu)

20,00 Eur
3.2 Prekybos vieta meistrams (su verslo liudijimu ar individualios veiklos pažymėjimas) 30,00 Eur
3.3 Prekybos vieta (konditerijos gaminiai, saldumynai) 40,00 Eur
3.4 Prekybos vieta kulinarinio paveldo gamintojams 50,00 Eur
3.5 Prekybos vieta maitintojams prekiaujantiems tik gaiviaisiais gėrimais ir/ar kava/arbata ir/arba vietoje gaminamomis spurgomis, vafliais ir pan. desertais, ir/arba ledais. 50,00 Eur
3.6 Prekybos vieta (fasuoti maisto produktai, džiovinti vaisiai, nealkoholiniai gėrimai ir kt.) 80,00 Eur
3.7 Prekybos vieta  prekybininkams, teikiantiems viešojo maitinimo paslaugas (įskaitant ir prekybą alkoholiniais gėrimais) 200,00 Eur

4. BENDRI ORGANIZATORIAUS REIKALAVIMAI

4.1. Mugėje dalyvaujantiems prekybininkams ir maitinimo paslaugas teikiantiems tiekėjams draudžiama naudoti vienkartines, plastikines taros, indų ir pakavimo priemones! (Netaikoma tik iš anksto fasuotiems maisto produktams).
4.2. Renginio dieną atvykti į skirtą teritoriją ir pasiruošti prekybai iki 10.00 valandos.
4.3. Kviečiame prekybininkus ir maitinimo paslaugas teikiančius tiekėjus pasipuošti savo teritoriją pagal šventės temą, esant galimybei naudoti žalios spalvos stogines / palapines.
4.4. Prekiauti tik sutartyje nurodytu asortimentu.
4.5. Esant poreikiui, pasirūpinti elektros generatoriais ir kita įranga, reikalinga prekybai ar paslaugai teikti. Galimybės prisijungti prie muziejaus teritorijoje esančių elektros energijos šaltinių – nėra.
4.6. Užtikrinti prekybai skirtos vietos tvarką ir švarą renginio metu. Renginiui pasibaigus, atliekas ir šiukšles išsivežti, nepalikti pakuočių.
4.7. Vykdyti kitus, teisėtus organizatoriaus nurodymus dėl tvarkos ir saugumo.
4.8. Prekiauti mugėje galės tik sutartį sudarę ir organizatoriaus leidimą prekybai gavę asmenys. Leidimas prekybai suteikia teisę renginio dieną (balandžio 10 dieną) iki 10.00 valandos įvažiuoti į muziejaus teritoriją. Teisė nemokamai įvažiuoti į teritoriją suteikiama dviem vienos prekybinės vietos asmenims.

5. REGISTRACIJA

5.1. Paraiškos priimamos: liepos 20 – 31 dienomis. Norintys dalyvauti Žolinių mugėje tinkamai užpildo registracijos formą muziejaus internetinėje svetainėje llbm.lt ir atsiunčia ją iki nurodytos dienos.

6. PIRMENYBĖ TEIKIAMA DALYVIAMS

6.1. Turintiems tautinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais.
6.2. Turintiems kulinarinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo ir tradiciniais gaminiais.
6.3. Liaudies meistrams, tautodailininkams, turintiems galiojančius pažymėjimus ir prekiaujantiems savo darbo gaminiais.
6.4. Pavieniams meistrams, amatininkams, menininkams, turintiems atitinkamas rekomendacijas, sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius teisę prekiauti.
6.5. Vykdantiems papildomas edukacines veiklas ir/ar degustacijas, ar kitokias iš anksto su organizatoriumi suderintas akcijas.

7. INFORMAVIMAS APIE KVIETIMĄ PASIRAŠYTI SUTARTĮ

7.1. Įvertinus pateiktą paraišką, jūsų elektroniniu adresu bus išsiųstas pranešimas apie sprendimą ir kvietimas pasirašyti sutartį.

8. ​SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS

8.1. Sutarties pasirašymui reikalingi duomenys (dokumentai ar jų kopijos):
8.1.1. Įmonės registracijos, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimą;
8.1.2. Maisto tvarkymo pažymėjimą ar maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą (prekiaujantiems maisto produktais);
8.1.3. Tautodailininko pažymėjimą ar kt.;
8.1.4. Kitus dokumentus, reikalingus veiklos vykdymui.

9. APMOKĖJIMAS

9.1. Pasirašius sutartį, mugės dalyvio mokestis gali būti sumokėtas atlikus bankinį mokėjimo pavedimą.

 

Pildyti registracijos anketą