„Dievas prisakė šventajam Petrui tvarkyti orą. Bet Dievas kalbėjo lenkiškai, nes buvo ponas, o Petras buvo iš prasčiokų ir nemokėjo lenkiškai, todėl jo nesuprato. Dievas pasakė Petrui, kad jis užleistų lietų tada, kai žmonės „prosit“ (prašo), o Petrui pasigirdo, kad kai „kosit“ (šienauja). Kai tik žmonės pradeda pjauti šieną, šventasis Petras ir užleidžia lietų.“ (Lietuvių etiologinės sakmės, 2007.⠀

Liepos 10-oji yra Septynių brolių miegančių diena. Pagal šios dienos orus buvo sprendžiama, kokie orai bus likusią vasaros pusę, o ypač senovėje buvo tikima, kad jei liepos 10 d. lyja be perstojo, tai lis dar septynias dienas, o gal net ir septynias savaites! Pastarosios taip pat ir vadinamos „Septyniais broliais miegančiais“ arba „mižniais“.