„Skelbiama informacija apie vykdomą Lietuvos liaudies buities muziejaus valdomo valstybės materialiojo turto objekto – etnografinio pastato (unik. Nr. 4400-2094-9858) – Arbatinė iš Šeduvos, patalpų, viešąjį nuomos konkursą“:

Eil. Nr. Viešojo nuomos konkurso objektas Plotas kv. m Pradinis nuompinigių dydis, Eur/mėn. Turto nuomos tikslas Pastabos
1. Lietuvos liaudies buities muziejaus etnografinio pastato – Arbatinė iš Šeduvos, esančio L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., patalpos. 169,53 kv. m 134,01 Eur/mėn. Teikti Muziejaus lankytojų ir darbuotojų viešojo maitinimo paslaugas. Maitinimo veikla turi būti vykdoma visus metus.

Nuomos konkurse gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Dalyvis privalo turėti ne mažesnę nei 2 (dviejų) metų viešojo maitinimo veiklos vykdymo patirtį ir atitikti minimalius reikalavimus, kurie nurodyti Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše bei išsamiose viešojo nuomos konkurso sąlygose. Šie dokumentai bei papildoma informacija apie nurodytą turto objektą teikiama adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel.: 8 687 07137.

Nuomos terminas –  5 (penkiarių) metų terminui (su galimybe nuomos terminą pratęsti, tačiau ne ilgesniam kaip 10 metų bendros nuomos terminui). Turtas perduodamas įstatymų nustatyta tvarka. Nuompinigiai bei kiti mokesčiai pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

Nuomininkas pastatą privalo drausti turto draudimu. Nuompinigiai, infrastruktūros mokestis bei komunaliniai mokesčiai privalo būti sumokami kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą.

Paraiškos ir kiti dokumentai dalyvauti konkurse turi būti teikiami nuo 2023 m. birželio 22 d. 9 val. 00 min. (registravimo pradžios terminas) iki 2023 m. liepos 3 d. 9 val. 00 min. (registravimo pabaigos terminas) adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės Kaišiadorių r., 31 kab., įgaliotam asmeniui – administratorei Rasai Markevičienei, (tel.:  8 687 07137, el. p. administratorius@llbm.lt ).

Pradinis įnašas, lygus 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t.y. 402,03 Eur (keturi šimtai du eurai, 3 euro ct.), turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į sąskaitą Nr. LT747300010002229239, banke AB „Swedbank“. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į valstybės turto nuompinigius.

Dėl turto apžiūros kreiptis darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kontaktinis asmuo – Ūkio valdymo skyriaus vedėjas – Stasys Levickas, tel.: 8 607 95739. Turto apžiūra gali vykti (ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Nuomos konkurso dalyvių registravimo pradžios).

Komisijos posėdis, kuriame bus nustatytas konkurso laimėtojas, vyks 2023 m. liepos 3 d. 10 val. 00 min., adresu J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., 29 kabinete.

R. Žaltausko nuotraukoje Arbatinė iš Šeduvos