Skelbiama informacija apie vykdomą Lietuvos liaudies buities muziejaus valdomo valstybės materialiojo turto objekto – pastato (unik. Nr. 4400-5240-4016) patalpų, viešąjį nuomos konkursą:

Eil. Nr. Viešojo nuomos konkurso objektas Plotas kv. m Pradinis nuompinigių dydis, Eur/mėn. Turto nuomos tikslas Pastabos
1. Gyvenamojo – prekybinio pastato iš Žeimelio, esančio L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., patalpos 129,14 98,00 Atviros keramikos dirbtuvės, kuriose muziejaus lankytojai supažindinami su puodžiaus amato tradicijomis, demonstruojamos įvairios tradicinės technologijos kaip žiedimas, lipdymas, degimo būdai ir kt. Veikla turi būti vykdoma kasmet, nuo gegužės 1 d. iki spalio 15 d.


Dalyvavimo nuomos konkurse ypatumas – dalyvis (-ai) privalo turėti ne mažesnę nei 2 (dviejų) metų nurodytos (-ų) veiklos (-ų) vykdymo patirtį ir atitikti minimalius reikalavimus, kurie nurodyti Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše bei išsamiose viešojo nuomos konkurso sąlygose. Šie dokumentai bei papildoma informacija apie nurodytą turto objektą teikiama adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., tel.: 8 614 85415.


Turto objekto nuomos terminas yra 5 (penki) metai nuo turto nuomos sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant nuomos termino pratęsimą, ne ilgesnis kaip 10 (dešimties) metų laikotarpis). Nuomininkas pastatą privalo drausti turto draudimu. Nuompinigiai, infrastruktūros mokestis (3,00 Eur/mėn.) bei komunaliniai mokesčiai privalo būti sumokami kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą.


Paraiškos ir kiti dokumentai dalyvauti konkurse turi būti teikiami nuo 2021 m. spalio 14 d. 9 val. 00 min. (registravimo pradžios terminas) iki 2021 m. spalio 18 d. 8 val. 30 min. (registravimo pabaigos terminas) adresu: J. Aisčio g. 2, Rumšiškės Kaišiadorių r., 31 kab., įgaliotam asmeniui – administratorei Rasai Markevičienei, (tel.: 8 614 85415, el. p. referentas@llbm.lt).


Pradinis įnašas, lygus 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t.y. 294,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt keturi eurai 00 ct), turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu į AB banko „Swedbank“ sąskaitą Nr. LT747300010002229239. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į valstybės turto nuompinigius.


Dėl turto apžiūros galima kreiptis darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Kontaktinis asmuo – direktoriaus pavaduotoja – vyriausioji fondų saugotoja Dalia Šiškauskienė tel.: 8 616 55951, el. p.: dalia.siskauskiene@llbm.lt. Turto apžiūra galima 2021 m. spalio 11 d.


Komisijos posėdis, kuriame bus nustatytas pastato – gyvenamasis – prekybinis pastatas iš Žeimelio viešojo nuomos konkurso laimėtojas, vyks 2021 m. spalio 18 d. 9 val. 00 min., adresu J. Aisčio g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., 29 kabinete.