Spalio 18–20 dienomis, Lietuvos liaudies buities muziejaus Aristavėlės dvare įvyko EEE projekto „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD“, kuris sėkmingai tęsėsi dvejus metus, uždarymo renginys. Jo metu buvo pristatomi projekto komandos ir partnerių pranešimai apie įgyvendintus etapus, pasidalinta patirtimi, aptarta ateities perspektyva.

Renginyje dalyvavo ir pranešimus apie projekto veiklas pristatė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos EEE finansinio mechanizmo Kultūros programos koordinatorė, centrinės projektų agentūros atstovai, projekto partneriai: VŠĮ Lektoriai, VDA, Norvegijos lietuvių bendruomenių atstovai. Galima pasidžiaugti pasiektais projekto tikslais ir rezultatais, taip pat bendradarbiavimu tarp skirtingų institucijų ir bendruomenių. Renginio svečiams buvo pademonstruoti ir pristatyti projekto metu sukurti XVIII a. pab. – XIX a. vid. dvariški kostiumai. Pristatyta dvare eksponuojama paroda „Prarasto laiko beieškant: atsiminimai iš Lietuvos dvarų“, taip pat vyko rožių iš krepinio popieriaus dirbtuvėlės.

Spalio 19–20 dienomis dr. prof. Rhys Evans (The University College for Green Development) pristatė pranešimus (anglų kalba) apie bendruomenės kultūros vystymąsi ir plėtrą, taip pat vyko diskusijos kultūros paveldo temomis. Taip pat vyko projekto metu sukurtos Kultūros paso edukacijos, kuriose dalyvavo Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos moksleiviai.

Daugiau apie projektą: ČIA

Renginys buvo fotografuojamas ir spalio 19-ą dieną tiesiogiai transliuojamas muziejaus Facebook paskyroje. Filmuotą medžiagą planuojama paskelbti muziejaus Youtube paskyroje ir svetainės Aristavėlės dvaro polapyje.

Projekto pavadinimas: „Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD“, kodas: LT04-1-KM-K01-011. Projektas finansuojamas iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ lėšų. 

 

Spalio 18 d. renginio akimirkos:

Spalio 19 ir 20 d. renginio akimirkos: