Gruodžio 11 vakarą namuose užgeso buvusio Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus Stasio Gutauto širdis.

Velionis bus pašarvotas Vilniuje, laidojimo namuose „Ritualas“ (Olandų g. 22), ketvirtadienį, gruodžio 13 d. 12 val. Urna stovės 5 salėje. Išnešama penktadienį 12 val. Visus galinčius kviečiame atsisveikinti ir pabūti kartu.

S. Gutauto šeima prašo nenešti didelių vainikų ir puokščių. Pagarbą galite pareikšti baltu gėlės žiedu.

Lietuvos liaudies buities muziejaus kolektyvas reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems.